Teknik çeviri - hususi teknik edebiyatının çeviridir. Bu edebiyata türlü talimatlarıyı teknik pasaportlarıyı, resimleriyi dahil oluyor. Teknik çeviri adi çevirinden farklıdır. Bu çevirinde hususi sözler ve ihtisas yazma uslubu var. Teknik edebiyatının tercümanı kendi meslek usulları de ve çevir muhit ilişkin bilmeleriyi belmeye lâzımdır.


ISO 9001

Yazılma çeviri

Письменный переводBu genellikle gemi yapımi, inşaatı, makine mühendisliği, cihaz yapımı, silâhlanma, elektronik ve elektroteknik bölgeleri için teknik metinlerinin çeviri. Şu çeviri için ilk meselesi [...]

Sözlü çeviri

Устный переводSözlü tercümesi gidişinde bir dilinde yapılan konuşma sözlerinin manası başka dilin dil araçları ile metinin bütün sözcük gramer ve üslup özelliklerini uygun olup, teslim ediyor.[...]

Dil Merkezi

2008 yılından sonra MARİNES dil merkezinde rus dilinin yabancılar için tarzı ile öğrenmesi var. Merkezimiz rus dilini öğrenmeye kursları bütün isteyen insanlar için teklif ediyor[…]

Çeviriyi değerlendermeye

En uygun varyantını seçerek Siz çevirin fiyatını ilk tarzı ile değerlendirebiliyorsunuz:

  • siparişin ilk tarzı ile değerlendirmeye için biçimi doldurmaya;
  • aksi bağlantının biçimin yardımı ile bize irtibat etmek;
  • Sankt-Peterburgta:+7(812) 336-76-77 veya Moskovada: +7(495) 959-75-00 numaralara telefon etmeye.

Popüler haberleri

Temaslar

TTP MARINES

Sankt-Peterburg (genel ofisi) :

Şpalernaya sokağı, evi 37, lit A
Tel.: +7(812)336-65-67
Fax:+7(812)336-76-77

Moskova temsilciliği :

Şlyuzovaya rıhtım sokağı, evi 6, bina 4
Tel.: +7(495)959-75-00
Fax: +7(495)959-75-00